-

-


-

18 2010 . 102-

"
- 2010 - 2012 "

- 30 2009 93- " 2010 2011 2012 " - :
1. , " - 2010 - 2012 ", - 16 2009 392-.
2. - ..

-
..

-
18 2010 . 102-

,
"
- 2010 - 2012 "

1. , , :

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│     │   22,77 │
│:│:                         │
│,   │2010 - 3,0 ;                │
│:     │2011 - 7,64 ;               │
│-    │2012 - 12,13                │
│; │                             │
│-     │                             │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

2. V "25270", "5500" "22770", "3000" .
3. 1, 2 " - 2010 - 2012 " :
1

]]>
-

┌───────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┐
│    │- │ ││ - │   ││ │ , │
│    ││ 1 │(.│  │   │-│   │  .   │
│          │   │ . │.)││( │ │      │          │
│          │   │(.│   │     │       │    │      ├─────┬────┬────┬────┤
│          │   │.)│   │     │       │    │      ││2010│2011│2012│
│          │   │   │   │     │       │    │      │   │  │  │  │
├───────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┤
│1.                                    │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ :                                 │
├───────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────────┬────────┬───────────┬─────┬────┬────┬────┤
│ │ 1  │5500 │5500 │   ││││5500 │  │5500│  │
│          │   │   │   │  │ │ │  │   │  │  │  │
│          │   │   │   │  │       │    │      │   │  │  │  │
├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│     │ 1  │4000 │4000 │   ││││4000 │  │  │4000│
│     │   │   │   │  │ │ │  │   │  │  │  │
│    │   │   │   │  │       │    │      │   │  │  │  │
├───────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┤
│ :                                    │
├───────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────────┬────────┬───────────┬─────┬────┬────┬────┤
│   │ 1  │ 400 │ 400 │   ││││ 400 │  │  │400 │
│      │   │   │   │  │ │ │  │   │  │  │  │
│          │   │   │   │  │       │    │      │   │  │  │  │
├───────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│                                       │9900 │  │5500│4400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┤
│2. ,                                    │
├───────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────────┬────────┬───────────┬─────┬────┬────┬────┤
│       │ 4  │ 500 │2000 │   ││││2000 │2000│  │  │
│          │   │   │   │  │ │ │  │   │  │  │  │
│          │   │   │   │  │       │    │      │   │  │  │  │
├───────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│      │ 4  │ 500 │2000 │   ││││2000 │1000│  │1000│
││   │   │   │  │ │ │  │   │  │  │  │
│    │   │   │   │  │       │    │      │   │  │  │  │
│   │   │   │   │     │       │    │      │   │  │  │  │
│ "  │   │   │   │     │       │    │      │   │  │  │  │
│-40"       │   │   │   │     │       │    │      │   │  │  │  │
├───────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│                                       │4000 │3000│  │1000│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│                                  │13900│3000│5500│5400│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┘- , scomm@mail.ru